Het principe van SEFI®

Met behulp van SEFI® is een visuele beoordeling van de voedingsinname mogelijk door de patiënt zelf, of zijn/haar verzorger, op een VAS schaal te (laten) scoren hoeveel hij/zij momenteel eet, of door hem/haar aan te laten geven hoeveel is opgegeten van de laatste maaltijd.

 

De doelen van SEFI® zijn:

  • snelle en eenvoudige opsporing van een verminderde voedingsinname bij patiënten in het ziekenhuis of op de polikliniek; dit komt voor bij 69% van de patiënten (1) en is sterk geassocieerd met risico op ondervoeding,

  • verminderde inname te diagnosticeren bij ouderen die verblijven in verpleeg- of verzorgingshuis (2),

  • regelmatige evaluatie van voedselinname tijdens het verblijf in ziekenhuis of verpleeghuis.

Le Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), en the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), hebben een verminderde voedingsinname opgenomen in het diagnostisch proces voor het vaststellen van ondervoeding (3). SEFI® kan onderdeel uitmaken van screening op ondervoeding en de dagelijkse voedingszorg.

Als SEFI® wijst op een risico op ondervoeding, moet een verdergaande beoordeling van de voedingstoestand (nutritional assessment) worden uitgevoerd door een diëtist. Vroege herkenning van ondervoeding is van groot belang voor de volksgezondheid; daarom beveelt ESPEN een vroege en systematische opsporing van ondervoeding aan voor alle patiënten die op de polikliniek komen of opgenomen zijn in het ziekenhuis of verpleeghuis (4).

Opmerking: SEFI® is niet bedoeld als vervanging van een onderzoek door een diëtist om de voedingstoestand te beoordelen.

De SEFI maakt een snelle identificatie mogelijk van:

  • patiënten die risico op ondervoeding hebben of ondervoed zijn (ziekenhuis, thuis, verpleeg- of verzorgingshuis),

  • patiënten die specifieke voedingsondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld drinkvoeding of sondevoeding).

1. Thibault R, et al. Assessment of food intake in hospitalised patients: A 10-year comparative study of a prospective hospital survey. Clin Nutr 2011; 30: 289-296.
2. Mesbah S, et al. The self evaluation of food intake SEFI® is feasible and diagnoses malnutrition in the older people living in a nursing home. Clin Nutr 2018;37 (Suppl1);S6.
3. Cederholm, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: a consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr 2018, Sep 3. pii: S0261-5614(18)31344-X. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.002.
4 Kondrup J, et al. Educationnal and Clinical Practice Committee, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). ESPEN guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003;22:415-21.

Wilt u contact opnemen met een expert of wilt u meer informatie?

contact@sefi-nutrition.com

Om de SEFI® te bestellen (Simple Evaluation of Food Intake):

klik hier

SEFI® ontving in 2019 het label van de SFNCM (Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme).

Nieuws en ontwikkelingen vindt u op:

www.sfncm.org

www.sefi-nutrition.com | SEFI® : conception Pr Ronan Thibault - réalisation K'noë Groupe GET - 01 56 20 28 28 - www.k-noe.fr | Mentions légales