top of page

Hoe gebruikt u SEFI®?

Het gebruik van de visuele schaal is gevalideerd in studies in Frankrijk en wordt door de experts van de Franse Society of Clinical Nutrition and Metabolism (SFNCM) aanbevolen om de voedselinname van patiënten te evalueren. (5-6)

In Nederland lopen verschillende klinische studies om de SEFI® voor de Nederlandse ziekenhuizen en verpleeg-/verzorgingshuizen te valideren.


De SEFI® wordt ingevuld door de patiënt zelf of door zijn/haar verzorger.

Het gebruik van SEFI® is eenvoudig en kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • Visuele Schaal

Vraag:

Kunt u ons vertellen hoeveel u momenteel eet, waarbij u het schuifje plaatst tussen ‘niets’ en ‘ik eet net zoveel als altijd’

 

Laat de patiënt met behulp van het schuifje op de schaal aangeven hoeveel hij/zij momenteel eet. Het resultaat, tussen 0 en 10, is aan de achterzijde af te lezen.

  • Een visuele beoordeling van de opgegeten hoeveelheid van de laatste maaltijd

Instructie:

Kunt u aangeven welk deel van uw laatste maaltijd (lunch of avondeten) u heeft opgegeten?

 

Laat de patiënt zelf aangeven hoeveel hij/zij heeft opgegeten van zijn/haar laatste maaltijd (lunch of avondeten) door gebruik te maken van de cursor of een plaatje aan te wijzen. Eventueel kan de zorgmedewerker dit evalueren aan het einde van de maaltijd.

verso_SEFI_NL.png

Het wordt geadviseerd de VAS score voedingsinname (de eerste vraag uit het groene vlak hierboven) minimaal 48 uur na ziekenhuisopname in te laten vullen(7)

 

De visuele beoordeling van de opgegeten hoeveelheid van de maaltijd (de tweede vraag uit het groene vlak hierboven) kan direct na ziekenhuisopname worden gebruikt zodra de eerste maaltijd (lunch of avondeten) is verstrekt aan de patiënt(8-9)

5. Thibault R, Guex E, Pichard C. Comment évaluer l’état et le risque nutritionnels ? Quelle stratégie d’intervention ? Questions de Nutrition Clinique de l’Adulte, Éditions SFNCM, 2012. Chap 5:55-79.

6. Senesse P, et al. Recommandations professionnelles. Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer : textes courts. Nutr Clin Metab 2012;26:151-158.

7. Thibault R, et al. Use of 10-point analogue scales to estimate dietary intake: A prospective study in patients nutritionally at-risk. Clin Nutr 2009;28:134-140.

8. Hiesmayr M, et al. Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalised patients: The Nutrition Day survey 2006. Clin Nutr 2009;28:484-491.

9. Preiser JC, Hiesmayr M, et al. Epidémiologie de la dénutrition chez le malade hospitalisé. In : Quilliot D, Thibault R, Bachmann P, Guex E, Zeanandin G, Coti-Bertrand P, Dubern B, Peretti N, Caldari D, editors. Traité de Nutrition Clinique à tous les âges de la vie, 4e ed. Éditions de la SFNCM, K’noë ; Paris 2016. Chap. 41, pages 633-646.

bottom of page